გუნდი

დავით მაისურაძე

პოზიცია
პროგრამის მენეჯერი
ელ ფოსტა
d.maisuradze@idfi.ge
დავით მაისურაძე არის IDFI-ის ღია მმართველობის მიმართულების ხელმძღვანელი. ის კოორდინირებს პროექტს „ღია მმართველობის პრინციპების ხელშეწყობა საქართველოს პარლამენტსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში“ (აღნიშნული პროექტი წარმოადგენს ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის - „საპარლამენტო დემოკრატიის კონსოლიდაცია საქართველოში“ ფართო ინიციატივის ნაწილს) და იკავებს მენეჯერის პოზიციას პროექტში „კორუფციასთან მებრძოლთა საგანმანათლებლო სერტიფიცირების პროგრამა”. 2009 წელს, დავითს, მიენიჭა კალიფორნიის დევისის უნივერსიტეტის მარტინ ლუთერ კინგის სახელობის სამართლის სკოლის სამართლის მაგისტრის ხარისხი (LLM), ხოლო 2015 წელს მიიღო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის დოქტორის ხარისხი. ამავდროულად, დავითი არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და ამავე უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კორპორაციული და კომერციული სამართლის ცენტრის დირექტორი. დავითს აქვს ლექციების წაკითხვის 10 წლიანი გამოცდილება სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და კითხულობს ლექციებს შემდეგ საგნებში: საკორპორაციო სამართალი, საწარმოთა რეორგანიზაციები, კორპორაციული მართვა და ფასიანი ქაღალდების ბაზრის სამართალი. დავით მაისურაძე არის პრაქტიკოსი იურისტი და ამავდროულად აქვს სხვადასხვა მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. დავითი 2012-2013 წლებში იყო იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის“ დირექტორი. დავითი არის მრავალი სამეცნიერო და კვლევითი ნაშრომის ავტორი.