გუნდი

თათია კახაძე

პოზიცია
ანტიკორუფციული საუნივერსიტეტო პროგრამის კოორდინატორი
ელ ფოსტა
t.kakhadze@idfi.ge