რატომ უნდა გაწევრიანდეთ ჩვენს ჰაბში?

ანტიკორუფციული ჰაბი აერთიანებს ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს, რომელთა მიზანია კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. ანტიკორუფციული ჰაბის წევრები ზრუნავენ სახელმწიფო და ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების ღიაობისა და ანგარიშვალდებულების განმტკიცებაზე. გთხოვთ, იხილოთ ჰაბის წევრები მუნიციპალიტეტების მიხედვით.

ჩვენი ქსელის წევრები